Om klubben

”Vinna är att överleva och den förberedde överlever”

Filosofi och målsättning
Vi i Bujinkan KUMA Dojo (KUMA=Björn) ska alltid bedriva träningen i en kamratlig anda med respekt för varandra. Syftet är  främst att lära oss att skydda oss själva och våra nära på ett sätt som inger respekt och ödmjukhet från omgivningen och våra eventuella motståndare.  Vi tränar en traditionell japansk stridskonst som vi omsätter till vardagliga situationer där fokus är på självförsvar. Vi ska ständigt anpassa oss till rådande samhällsklimat.

Verksamheten
Bujinkan KUMA Dojo – Karlstad Leds av  Shihan Marcus Hultvall (10dan) som huvudinstruktör. Hjälpinstruktör är Shidoshi Caroline Helgesson 5 dan. Träningen bedrivs i liten skala med huvudsakliga inriktningen mot individens utveckling. Träningens fokus ligger på att utveckla din personliga självkännedom, förmågan att försvara och skydda dig själv och andra mot alla typer av angrepp samt att få kunskap och förmåga att må bra fysiskt och psykiskt i vardagen. För att uppnå  det jobbar vi med mental beredskapsträning, CrossFit baserad styrka och konditionsträning  och framför allt teknikträning i kamp mot en eller flera motståndare stående och på marken.  Den viktigast träningen ur självförsvarssynpunkt är den att hantera överraskningar dvs överfallet vilket vi lägger stor tonvikt på.

Träningen bedrivs inomhus september-mars och utomhus maj-augusti. Två långträningar per år anordnas, en inomhus och en utomhus.

I träningen berörs även rätten till nödvärn i den mån du skulle hamna i en situation där du blir attackerad och innebörden av nödvärnslagen. Vi ställer krav på att du efter ca: 6 månaders träning skall veta vad denna lag innebär och vad det betyder för dig om du skulle utsättas för våld eller hot om våld.

Vi har löpande intag hela året med en åldergräns på 16år. Om du är intresserad är du välkommen att komma och prova på träningen. Vid eventuella frågor kontakta Marcus på mail (Instruktörer) eller besök våran träning.

Klubbens grundare
Björn Wikström (tid. Pålstorp) 7 dan Shidoshi grundade Bujinkan Björn Dojo 1983 och drev klubben till ca 2005. Björn har under de åren utvecklat ett flertal elever till att nå graden 5 Dan (Godan) och titeln Shidoshi . Björn har också indirekt genom de eleverna startat flera klubbar i området, de ännu idag aktiva är Örebro, Kumla och Filipstad, Filipstad och Kumla i liten skala. Nedlagda är Hällefors, Karlskoga, Grums och Säffle.