Historia

Bujinkan Budo Taijutsu (BBT) är en japansk kampart med ca: 1000 år gamla traditioner. Den leds av stormästaren Masaaki Hatsumi som lever och verkar i Japan.

BBT består av 9 gamla japanska skolor. Alla skolorna har en egen historia och en egen identitet. Skolorna är:

 Koto Ryu

Gyokko Ryu

Gikan Ryu

Gyokushin Ryu

Takagiyoshin Ryu

Kukishinden Ryu

Shindenfudo Ryu

Togakure Ryu

Kumogakure Ryu

Normalt tränas de alla tillsammans men det förekommer också träning ur specifika skolor. Träningen består av både obeväpnad och beväpnad kamp. Den obeväpnade kampen baseras mycket på att träna kroppen att agera på ett naturligt sätt och innehåller bland annat slag, sparkar, kast, frigörningar och akrobatik. I den beväpnade träningen tränar vi bl.a. med svärd, långa och korta stavar, rep.